เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณัฐกฤต สันป่าแก้ว ผบ.นพศ.นทพ. ได้กรุณามอบหมายให้ พ.อ.จิรายุ จิตธรรม รอง ผบ.นพศ.นทพ. เป็นผู้แทน มอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพล นพศ.นทพ. ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2561 และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงาน