เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.60 เวลา 0909 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณัฐกฤต สันป่าแก้ว ผบ.นพศ.นทพ. ได้กรุณาเป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ. นายทหารประทวน จำนวน 6 นาย
ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมกันนี้ได้กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการ

ณ ห้องเกียรติยศ บก.นพศ.นทพ