เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. ร่วมกับ สำนักงานเขตสายไหม ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ในพื้นที่เขตสายไหม จัดกิจกรรมในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร การจัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ ด้วยการเก็บขยะมูลฝอยที่กีดขวางทางน้ำ กำจัดผักตบชวา เพื่อเปิดทางระบายน้ำบริเวณคลองออเป้ง แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ซึงในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน