รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

 

 

ลำดับ

รายละเอียด

หมายเหตุ (ธ.ค.60)

1

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. ร่วมกับ สำนักงานเขตสายไหม ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ในพื้นที่เขตสายไหม จัดกิจกรรมในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร การจัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ ด้วยการเก็บขยะมูลฝอยที่กีดขวางทางน้ำ กำจัดผักตบชวา เพื่อเปิดทางระบายน้ำบริเวณคลองออเป้ง แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ซึงในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน

2

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. จัดให้มีการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่าพระราชทาน ประกอบด้วย ท่าตรง ท่าพัก ท่าหัน ท่าแสดงความเคารพและฝึกการรายงานแถวเพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
มีความเข้มแข็ง แข็งแรง และสง่างาม ตามแบบฝึก โดยมีผู้รับการฝึกจาก นพศ.นทพ. และ วส. 919 บก.นทพ. รวมทั้งสิ้น75นายใช้สถานที่ฝึกณบริเวณลานอเนกประสงค ์ภายใน นพศ.นทพ. 

3

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.60 เวลา 0909 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณัฐกฤต สันป่าแก้ว ผบ.นพศ.นทพ. ได้กรุณาเป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ. นายทหารประทวน จำนวน 6 นาย ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมกันนี้ได้กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการ
ณ ห้องเกียรติยศ บก.นพศ.นทพ

4

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.60 เวลา 0600-2300 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. ได้จัดกำลังพลจำนวน 18 นาย ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจ ในการรักษาความเรียบร้อยและให้คำแนะนำประชาชนเข้าร่วมชมพระเมรุมาศ โดยมี พล.ท.ผดุงศักดิ์ รุจิยาปนนท์ ผทค.พิเศษ บก.ทท. เป็น หน.คณะควบคุมการปฏิบัติ จัดแบ่งจิตอาสาเฉพาะกิจเป็น 3 ผลัด หมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่บริเวณพระเมรุมาศและศาลาลูกขุนทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าชมนิทรรศการ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

5

นพศ.นทพ. ตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 ร่วมกับ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี , พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี,เทศบาลตำบลเสาธงหิน,สภ.บางใหญ่,ปตอ.พัน.7 , ผู้นำหมู่บ้าน และ อปพร. ณ บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งขาเข้า หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้แวะพักรถ ดื่มน้ำ กาแฟ และทำธุระส่วนตัว

6

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณัฐกฤต สันป่าแก้ว ผบ.นพศ.นทพ. ได้กรุณามอบหมายให้ พ.อ.จิรายุ จิตธรรม รอง ผบ.นพศ.นทพ. เป็นผู้แทน มอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพล นพศ.นทพ. ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2561 และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงาน

7

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60 เวลา 0809 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณัฐกฤต สันป่าแก้ว ผบ.นพศ.นทพ. ได้นำกำลังพลร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

8

เมื่อ 29 ธ.ค.60 เวลา 1330 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณัฐกฤต สันป่าแก้ว ผบ.นพศ.นทพ. ได้กรุณามอบหมายให้ พ.อ.จิรายุ จิตธรรม รองผบ.นพศ.นทพ.เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานพร้อมกันนี้ได้กรุณากล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติหน้าที่และได้มอบกระเช้าของขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมี นายธีรวัฒน ์จันหน ูปลัดอำเภอบางใหญ่ (ฝ่ายความมั่นคง) เป็นผู้แทนต้อนรับและรับมอบกระเช้า ณ จุดบริการประชาชนบริเวณถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งขาออก ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสเกต ด้านหน้าตลาดบางใหญ่ซิตี้

9.

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.61 เวลา 0630 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. ตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 ร่วมกับ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี , พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี, เทศบาลตำบลเสาธงหิน, สภ.บางใหญ่,ปตอ.พัน.7 , ผู้นำหมู่บ้าน และ อปพร. ณ บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งขาออก ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสเกต ด้านหน้าตลาดบางใหญ่ซิตี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้แวะพักรถ ดื่มน้ำ กาแฟ และทำธุระส่วนตัว ซึ่งมีผู้มาใช้บริการ จำนวน รถ 1 คัน คน 12 คน ผู้ปฏิบัติงาน น. 1 นาย ส. 3 นาย 

10.

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. ตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 ร่วมกับ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี , พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ,เทศบาลตำบล เสาธงหิน,สภ.บางใหญ่,ปตอ.พัน.7 , ผู้นำหมู่บ้าน และ อปพร. ณ บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งขาเข้า หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้แวะพักรถ ดื่มน้ำ กาแฟ และทำธุระส่วนตัว ซึ่งมีผู้มาใช้บริการ จำนวน รถ 25 คัน คน 39 คน ผู้ปฏิบัติงาน น. 1 นาย ส. 3 นาย 

11.

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. ตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 ร่วมกับ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี , พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี, เทศบาลตำบลเสาธงหิน,สภ.บางใหญ่,ปตอ.พัน.7 , ผู้นำหมู่บ้าน และ อปพร. ณ บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งขาเข้า หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้แวะพักรถ ดื่มน้ำ กาแฟ และทำธุระส่วนตัว ซึ่งในวันนี้มีผู้มาใช้บริการจำนวน 55 คน ผู้ปฏิบัติงาน น. 1 นาย ส. 3 นาย

12

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. ได้จัดกิจกรรมทำบุญ ถวายภัตตาหาร ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและครอบครัว ในโอกาสเดียวกันนี้ พ.อ.จิรายุ จิตธรรม
รอง ผบ.นพศ.นทพ. ได้นำกำลังพลนพศ.นทพ. เข้าอวยพร และรับพรปีใหม่ จาก พ.อ.ณัฐกฤต 
สันป่าแก้ว ผบ.นพศ.นทพ. ณ กองบังคับการหน่วยพัฒนาการพิเศษ 

13

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. ได้จัดให้มีการฝึกทบทวนให้กับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน โดยสำหรับการฝึกในวันนี้ ได้มีครูฝึกจาก กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ได้ให้คำแนะนำ การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่าพระราชทาน ประกอบด้วย ท่าตรง ท่าพัก ท่าหัน ท่าแสดงความเคารพแลท่าฝึกการรายงานแถว และได้แนะนำการฝึกการใช้กระบี่ในโอกาสต่าง ๆ ให้กับกำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องมีความเข้มแข็ง แข็งแรง และสง่างาม ตามแบบฝึก โดยมีผู้รับการฝึกจาก นพศ.นทพ. และ วส. 919 บก.นทพ. รวมทั้งสิ้น 60 นาย ใช้สถานที่ฝึก ณ ห้องเกียรติยศ นพศ.นทพ.

14

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. ได้ให้การต้อนรับ พล.ท.ผดุงศักดิ์ รุจิยาปนนท์ รองหัวหน้าคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านสวัสดิการ สสก.บก.ทท. ได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยม ห้องออกกำลังกาย ของ นพศ.นทพ. โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการของห้องออกกำลังกาย พร้อมกันนี้ได้กรุณาให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามความมุ่งหวังของ ผบ.ทสส. ที่จะให้กำลังพลมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และใช้เวลาหลังจากเลิกงานให้เกิดประโยชน์ โดยมี พ.อ.ณัฐกฤต สันป่าแก้ว ผบ.นพศ.นทพ. และ พ.อ.จิรายุ จิตธรรม รอง ผบ.นพศ.นทพ. ให้การต้อนรับ
ณ กองบังคับการหน่วยพัฒนาการพิเศษ

15

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. และ สส.ทหาร ได้จัดการประชุมเพื่อตรวจรับและส่งมอบโครงการก่อสร้างถนนตรวจการณ์ โดยรอบพื้นที่ สส.ทหาร ณ ห้องประชุมมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมี พล.ต. ศิริพงษ์ พุ่มพวง ผอ.สผอ.สส.ทหาร เป็นประธานการประชุมในการนี้ พ.อ.ณัฐกฤต สันป่าแก้ว ผบ.นพศ.นทพ. ได้นำคณะผู้แทน สส.ทหาร ตรวจความเรียบร้อยของโครงการ ก่อนที่จะส่งมอบให้ สส.ทหาร ดูแล บำรุงรักษา ต่อไป

16

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. ได้จัดให้มีการฝึกทบทวนให้กับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน โดยสำหรับการฝึกในวันนี้ ได้มีครูฝึกจาก กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ได้ให้คำแนะนำ การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่าพระราชทาน ประกอบด้วย ท่าตรง ท่าพัก ท่าหัน ท่าแสดงความเคารพและท่าฝึกการรายงานแถว และได้แนะนำการฝึกการใช้กระบี่ในโอกาสต่าง ๆ ให้กับกำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องมีความเข้มแข็ง แข็งแรง และสง่างาม ตามแบบฝึก ซึ่งในโอกาสนี้ พ.อ.ณัฐกฤต สันป่าแก้ว ผบ.นพศ.นทพ. และ พ.อ.จิรายุ จิตธรรม รอง ผบ.นพศ.นทพ. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้รับการฝึกจาก นพศ.นทพ. และ วส. 919 บก.นทพ. รวมทั้งสิ้น 60 นาย ใช้สถานที่ฝึก ณ ลานเอนกประสงค์ บก.นพศ.นทพ.

17

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.จิรายุ จิตธรรม รอง ผบ.นพศ.นทพ. ได้เข้าพบ นางรัตนธร รัตนสกุล ผอ.เขตสายไหม และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ณ สนง.เขตสายไหม เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการจัดกิจกรรม จิตอาสาต้นแบบโครงการ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาคูคลอง และเส้นทางสัญจร ในเขตสายไหม โดยความร่วมมือระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานเขตสายไหม ภาคเอกชน และประชาชน ในเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีกำหนดการในห้วงระหว่างวันที่ 11-17 ม.ค.61

18

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณัฐกฤต สันป่าแก้ว ผบ.นพศ.นทพ. พร้อมด้วย นางรัตนธร รัตนสกุล ผอ.เขตสายไหม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันสำรวจพื้นที่ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาต้นแบบโครงการ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" บริเวณวัดอยู่ดีบำรุงธรรม (วัดออเงิน) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ ในเบื้องต้นกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 11-17 มี.ค.61 โดยจัดกำลังพล จิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองหนองควายหาย ระยะทางประมาณ 1.5 กม. และทาสีขอบทางจัดระเบียบทางเท้าถนนสายไหม ระยะทาง 1 กม. 

19

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.61 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. ได้จัดการฝึกอบรมการปัองกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สสน.นทพ. มาให้ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีผู้เข้ารับการอบรม 45 นาย โดยมี พ.อ.ณัฐกฤต สันป่าแก้ว ผบ.นพศ.นทพ. เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องเกียรติยศ นพศ.นทพ. 

20

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. จัดการซักซ้อมการปัองกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับกำลังพล นพศ.นทพ. ตามแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลหน่วยมีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์

21

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณัฐกฤต สันป่าแก้ว ผบ.นพศ.นทพ. ได้เดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำในการดำเนินการ โครงการปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง Para Asphalt Concrete ขนาดกว้าง 4 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางรวม 1,690 เมตร ในพื้นที่โครงการก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

22

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณัฐกฤต สันป่าแก้ว ผบ.นพศ.นทพ. พร้อมด้วย นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผอ.เขตหนองจอก และ รศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้แทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้ประชุมและร่วมกันตรวจพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการสานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาคลองในเขตหนองจอก เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และปัญหาน้ำเสีย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลอง ณ พื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

23

   
 

 

 

ลำดับ

แผนงาน/โครงการ/ลักษณะงาน

ที่ตั้งโครงการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

1

ซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 5 เมตร

บ.ใหม่พัฒนา หมู่ 2 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

2

ซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 5 เมตร

บ.กลุ่มสิงห์ หมู่ 9 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

3

ซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 5 เมตร

บ.กลุ่มสิงห์ หมู่ 2 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

4

ซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 5 เมตร

บ.ใหม่พัฒนา หมู่ 2 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

5

ซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 5 เมตร

บ.ใหม่พัฒนา หมู่ 2 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

6

     

7

     

8

     

9

 

 

 

 

กรมแผนที่ทหาร รับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 - 2 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/korsobatc.rta/posts/1405848089527268 รายละเอียดการรับสมัครสอบ