ลำดับ

รายละเอียด

หมายเหตุ (ธ.ค.60)

1

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. ร่วมกับ สำนักงานเขตสายไหม ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ในพื้นที่เขตสายไหม จัดกิจกรรมในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร การจัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ ด้วยการเก็บขยะมูลฝอยที่กีดขวางทางน้ำ กำจัดผักตบชวา เพื่อเปิดทางระบายน้ำบริเวณคลองออเป้ง แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ซึงในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน

2

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. จัดให้มีการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่าพระราชทาน ประกอบด้วย ท่าตรง ท่าพัก ท่าหัน ท่าแสดงความเคารพและฝึกการรายงานแถวเพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
มีความเข้มแข็ง แข็งแรง และสง่างาม ตามแบบฝึก โดยมีผู้รับการฝึกจาก นพศ.นทพ. และ วส. 919 บก.นทพ. รวมทั้งสิ้น75นายใช้สถานที่ฝึกณบริเวณลานอเนกประสงค ์ภายใน นพศ.นทพ. 

3

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.60 เวลา 0909 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณัฐกฤต สันป่าแก้ว ผบ.นพศ.นทพ. ได้กรุณาเป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ. นายทหารประทวน จำนวน 6 นาย ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมกันนี้ได้กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการ
ณ ห้องเกียรติยศ บก.นพศ.นทพ

4

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.60 เวลา 0600-2300 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. ได้จัดกำลังพลจำนวน 18 นาย ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจ ในการรักษาความเรียบร้อยและให้คำแนะนำประชาชนเข้าร่วมชมพระเมรุมาศ โดยมี พล.ท.ผดุงศักดิ์ รุจิยาปนนท์ ผทค.พิเศษ บก.ทท. เป็น หน.คณะควบคุมการปฏิบัติ จัดแบ่งจิตอาสาเฉพาะกิจเป็น 3 ผลัด หมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่บริเวณพระเมรุมาศและศาลาลูกขุนทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าชมนิทรรศการ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

5

นพศ.นทพ. ตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 ร่วมกับ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี , พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี,เทศบาลตำบลเสาธงหิน,สภ.บางใหญ่,ปตอ.พัน.7 , ผู้นำหมู่บ้าน และ อปพร. ณ บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งขาเข้า หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้แวะพักรถ ดื่มน้ำ กาแฟ และทำธุระส่วนตัว

6

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณัฐกฤต สันป่าแก้ว ผบ.นพศ.นทพ. ได้กรุณามอบหมายให้ พ.อ.จิรายุ จิตธรรม รอง ผบ.นพศ.นทพ. เป็นผู้แทน มอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพล นพศ.นทพ. ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2561 และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงาน

7

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60 เวลา 0809 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณัฐกฤต สันป่าแก้ว ผบ.นพศ.นทพ. ได้นำกำลังพลร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

8

เมื่อ 29 ธ.ค.60 เวลา 1330 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณัฐกฤต สันป่าแก้ว ผบ.นพศ.นทพ. ได้กรุณามอบหมายให้ พ.อ.จิรายุ จิตธรรม รองผบ.นพศ.นทพ.เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานพร้อมกันนี้ได้กรุณากล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติหน้าที่และได้มอบกระเช้าของขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมี นายธีรวัฒน ์จันหน ูปลัดอำเภอบางใหญ่ (ฝ่ายความมั่นคง) เป็นผู้แทนต้อนรับและรับมอบกระเช้า ณ จุดบริการประชาชนบริเวณถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งขาออก ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสเกต ด้านหน้าตลาดบางใหญ่ซิตี้

9.

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.61 เวลา 0630 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. ตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 ร่วมกับ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี , พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี, เทศบาลตำบลเสาธงหิน, สภ.บางใหญ่,ปตอ.พัน.7 , ผู้นำหมู่บ้าน และ อปพร. ณ บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งขาออก ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสเกต ด้านหน้าตลาดบางใหญ่ซิตี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้แวะพักรถ ดื่มน้ำ กาแฟ และทำธุระส่วนตัว ซึ่งมีผู้มาใช้บริการ จำนวน รถ 1 คัน คน 12 คน ผู้ปฏิบัติงาน น. 1 นาย ส. 3 นาย 

10.

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. ตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 ร่วมกับ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี , พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ,เทศบาลตำบล เสาธงหิน,สภ.บางใหญ่,ปตอ.พัน.7 , ผู้นำหมู่บ้าน และ อปพร. ณ บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งขาเข้า หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้แวะพักรถ ดื่มน้ำ กาแฟ และทำธุระส่วนตัว ซึ่งมีผู้มาใช้บริการ จำนวน รถ 25 คัน คน 39 คน ผู้ปฏิบัติงาน น. 1 นาย ส. 3 นาย 

11.

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. ตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 ร่วมกับ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี , พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี, เทศบาลตำบลเสาธงหิน,สภ.บางใหญ่,ปตอ.พัน.7 , ผู้นำหมู่บ้าน และ อปพร. ณ บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งขาเข้า หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้แวะพักรถ ดื่มน้ำ กาแฟ และทำธุระส่วนตัว ซึ่งในวันนี้มีผู้มาใช้บริการจำนวน 55 คน ผู้ปฏิบัติงาน น. 1 นาย ส. 3 นาย

12

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. ได้จัดกิจกรรมทำบุญ ถวายภัตตาหาร ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและครอบครัว ในโอกาสเดียวกันนี้ พ.อ.จิรายุ จิตธรรม
รอง ผบ.นพศ.นทพ. ได้นำกำลังพลนพศ.นทพ. เข้าอวยพร และรับพรปีใหม่ จาก พ.อ.ณัฐกฤต 
สันป่าแก้ว ผบ.นพศ.นทพ. ณ กองบังคับการหน่วยพัฒนาการพิเศษ 

13

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. ได้จัดให้มีการฝึกทบทวนให้กับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน โดยสำหรับการฝึกในวันนี้ ได้มีครูฝึกจาก กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ได้ให้คำแนะนำ การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่าพระราชทาน ประกอบด้วย ท่าตรง ท่าพัก ท่าหัน ท่าแสดงความเคารพแลท่าฝึกการรายงานแถว และได้แนะนำการฝึกการใช้กระบี่ในโอกาสต่าง ๆ ให้กับกำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องมีความเข้มแข็ง แข็งแรง และสง่างาม ตามแบบฝึก โดยมีผู้รับการฝึกจาก นพศ.นทพ. และ วส. 919 บก.นทพ. รวมทั้งสิ้น 60 นาย ใช้สถานที่ฝึก ณ ห้องเกียรติยศ นพศ.นทพ.

14

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. ได้ให้การต้อนรับ พล.ท.ผดุงศักดิ์ รุจิยาปนนท์ รองหัวหน้าคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านสวัสดิการ สสก.บก.ทท. ได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยม ห้องออกกำลังกาย ของ นพศ.นทพ. โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการของห้องออกกำลังกาย พร้อมกันนี้ได้กรุณาให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามความมุ่งหวังของ ผบ.ทสส. ที่จะให้กำลังพลมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และใช้เวลาหลังจากเลิกงานให้เกิดประโยชน์ โดยมี พ.อ.ณัฐกฤต สันป่าแก้ว ผบ.นพศ.นทพ. และ พ.อ.จิรายุ จิตธรรม รอง ผบ.นพศ.นทพ. ให้การต้อนรับ
ณ กองบังคับการหน่วยพัฒนาการพิเศษ

   

 

 

 

ลำดับ

แผนงาน/โครงการ/ลักษณะงาน

ที่ตั้งโครงการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

1

 

 

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

 

 

 

กรมแผนที่ทหาร รับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 - 2 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/korsobatc.rta/posts/1405848089527268 รายละเอียดการรับสมัครสอบ


กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๓๗ อัตรา
สามารถสมัคสอบได้ทาง https://online.tks.co.th/rtarf2018 ตั้งแต่ ๒๐ พ.ย.๖๐ เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๕๗๕ ๖๐๗๓

 รับสมัครสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2561 สนใจดูรายละเอียด 
คลิ๊ก 👉🏻 http://www.mtts.ac.th